Về Chúng Tôi

Đặt nền móng đầu tiên vào năm 2017, với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế vùng miền, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, hướng đến bảo vệ môi trường, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP SƠN MỸ (gọi tắt là IPICO) tiên phong trong việc xây dựng các khu công nghiệp sinh thái thông minh, bền vững, góp phần hiện thực hóa cam kết của Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 của các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26).​


Trên hành trình kiến tạo khát vọng, khẳng định vị thế và vươn tầm quốc tế, chúng tôi chú trọng xây dựng văn hóa làm việc đề cao chữ TÂM và rèn giũa chữ TÍN. Bằng việc đặt khách hàng và đối tác làm trọng tâm xuyên suốt tiến trình phát triển, IPICO từng bước tối ưu hoá chiến lược và định hướng doanh nghiệp, mang đến những giá trị đột phá cho sự phát triển kinh tế bền vững của địa phương và trên cả nước.​

Các Cột Mốc Quan Trọng

Tháng 7 
IPICO được thành lập
Tháng 12
Thủ Tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư

2017

Tháng 5

UBND Tỉnh Bình Thuận phê duyệt quy hoạch 1/2000

2019

Tháng 1
Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và Thiết kế cơ sở
Tháng 8
Khởi công và triển khai xây dựng KCN

2022

Triển khai xây dựng hạ tầng

2023

 2017 

Tháng 7
IPICO được thành lập
Tháng 12
Thủ Tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư

 2019 

Tháng 5
UBND Tỉnh Bình Thuận phê duyệt quy hoạch 1/2000

 2022 

Tháng 1
Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo khả thi và Thiết kế cơ sở
Tháng 8
Khởi công xây dựng KCN

 2023 

Triển khai xây dựng hạ tầng

Sản Phẩm & Dịch Vụ

KHU CHỨC NĂNG

KHU TRUNG TÂM DỊCH VỤ

KHU CHỨC NĂNG

KHU TRUNG TÂM DỊCH VỤ

TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

Trên hành trình xây dựng doanh nghiệp bền vững, IPICO luôn nhận thức rõ vai trò của phát triển kinh tế với trách nhiệm dành cho cộng đồng và xã hội. Bên cạnh việc thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, IPICO luôn chủ động đề ra các chính sách phù hợp nhằm chia sẻ những thành tựu kinh doanh để góp phần cải thiện chất lượng giáo dục và cuộc sống cho cộng đồng địa phương.

Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050, IPICO cũng chủ trương giảm thiểu phát thải, hướng đến loại bỏ chất thải từ quá trình sản xuất trong tương lai theo chính sách “Zero Emission”.

“ZERO EMISSION”

GIẢM THIỂU

Giảm thiểu việc sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên đến mức thấp nhất có thể để gìn giữ và bảo tồn môi trường xanh​.

TÁI SỬ DỤNG​

Sử dụng nguồn tài nguyên có ích thông qua quy trình tái sử dụng nước thải, tái sử dụng nguyên liệu​.

BỔ SUNG

Khôi phục, tái tạo lại môi trường là nhiệm vụ quan trọng của mọi doanh nghiệp, bằng cách mở rộng khu vực cây xanh.